Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)


Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Με την αριθμ. 33/16/4-7-2019 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. εγκρίθηκαν τα κείμενα και οι ενέργειες δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ. που αφορούν στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Για Την Προστασία Των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί πλήρως η προστασία των φοιτητών, των εργαζομένων, των συνεργατών και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Δέσμευση του Πανεπιστημίου για τον ΓΚΠΔ
Ενημέρωση για τον Κανονισμό
Πολιτική Προστασίας της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων
Φόρμα Υποβολής Αιτήματος από το Υποκείμενο των Δεδομένων
Νόμος 4624/2019 για τα Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO)
Δήμητρα Τσιμπιρίδου
Τηλέφωνo
25310 39271
Email
dpo@duth.gr
Διεύθυνση
Πανεπιστημιούπολη, 69100 Κομοτηνή