Τμήμα Ιατρικής


Το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ ιδρύθηκε το 1977(Νόμος 641/1977) και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985(ΠΔ 573/1982) στην Αλεξανδρούπολη της Θράκης.Τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές ανάγκες του Τμήματος καλύπτουν 134 μέλη ΔΕΠ, 27 μέλη ΕΤΕΠ, και 11 διοικητικοί υπάλληλοι.

Από το 2003 το Τμήμα στεγάζεται στα νέα πανεπιστημιακά κτίρια στην περιοχή Δραγάνα Αλεξανδρούπολης, καθώς και στις εγκαταστάσεις του νέου Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην ίδια περιοχή, διαθέτει δε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης. Στο Τμήμα λειτουργεί Βιβλιοθήκη που διαθέτει 13.400 τόμους βιβλίων, 200 τίτλους περιοδικών και πρόσβαση σε πάνω από 5.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών.

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 6 χρόνια με πρόγραμμα σπουδών που κατανέμεται σε 10 διδακτικά εξάμηνα και 2 εξάμηνα κλινικής άσκησης. Πρακτικά, τα μαθήματα είναι οργανωμένα σε δύο κύκλους, τα προκλινικά (6 πρώτα εξάμηνα) και τα κλινικά (4 επόμενα εξάμηνα). Η πρακτική άσκηση των φοιτητών γίνεται κυρίως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα άσκησης στο εξωτερικό μέσω της τοπικής Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής (HelMSIC). Επίσης, το Τμήμα Ιατρικής συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus/Socrates για την ανταλλαγή φοιτητών με πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ιατρική Εκπαίδευση και Διδακτική MEDNET.

 

Ιστοσελίδα Τμήματος:  https://med.duth.gr