Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής


To Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής (ΜΒΓ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη και είναι το μοναδικό Τμήμα στην Ελλάδα που παρέχει σπουδές στα συγκεκριμένα αντικείμενα των Μοριακών Βιοεπιστημών που βρίσκονται στην καρδιά της καινοτομίας στους τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής ανάπτυξης. Το Τμήμα δέχτηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το 2000. Σήμερα φοιτούν 772 Προπτυχιακοί φοιτητές, 76 Μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και 37 Υποψήφιοι Διδάκτορες, ενώ έχουν ήδη απονεμηθεί 973 πτυχία σε Μοριακούς Βιολόγους – Γενετιστές, 40 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Σπουδών και 34 Διδακτορικά Διπλώματα. Το Τμήμα έγινε αυτοδύναμο το 2012 και σήμερα αριθμεί 23 μέλη ΔΕΠ που έχουν εκπαιδευτεί και εργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όραμα του Τμήματος ΜΒΓ είναι να παρέχει υψηλού επιπέδου έρευνα, εκπαίδευση και κοινωνικό έργο με στόχο την εξέλιξή του σε έναν φορέα με ηγετικό ρόλο στις Βιολογικές και Βιοϊατρικές επιστήμες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Ιστοσελίδα τμήματος: http://www.mbg.duth.gr/