ΘΡΑΚΗ-ΑΣΠΙΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ


Θράκη: ασπίδα επιστήμης

Επισκέφθηκα αυτές τις μέρες την Αλεξανδρούπολη, προσκεκλημένος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η πρόοδός του από την προηγούμενη επίσκεψή μου είναι εντυπωσιακή. Η ποιότητα του νέου επιστημονικού και ερευνητικού του δυναμικού είναι εξαίρετη. Εμπνευσμένοι, αφοσιωμένοι στο έργο τους επιστήμονες, που έχουν επιστρέφει με προσόντα και σύγχρονη γνώση από την Ευρώπη και την Αμερική, παράγουν εξαιρετικό επιστημονικό και εκπαιδευτικό έργο. Μια φοιτητική κοινότητα που είναι αφοσιωμένη στη μάθηση αλλά και με έντονες πολιτιστικές δραστηριότητες, με εντυπωσιακό σεβασμό στις νέες κτιριακές υποδομές που λάμπουν από καθαριότητα. Ενιωσα να βρίσκομαι σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, σαν αυτό που όλοι προσδοκούμε για τη χώρα μας.

Και όλα αυτά στην εσχατιά της χώρας, μακριά από ης ευκολίες του Κέντρου. Η ακαδημαϊκή κοινότητα της Αλεξανδρούπολης δημιουργεί ξεπερνώντας τις δυσκολίες που σχετίζονται με τη χωροταξική απομόνωσή της. Η ερευνητική δραστηριότητα των Σχολών Μοριακής Βιολογίας/Γενετικής και Ιατρικής είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της ευρύτερης περιοχής της Θράκης. Η εφαρμογή της βιοτεχνολογίας, των βιοεπιστημών στην πρωτογενή παραγωγή, στη διατροφή, παρέχει πλέον τις δυνατότητες για νέες καινοτόμες, διεθνώς ανταγωνιστικές επιχειρήσεις στον χώρο της Θράκης, για πολλές νέες και διατηρήσιμες θέσεις εργασίας.

Το Δημοκρίτειο διεκδικεί πλέον με αξιώσεις τον ηγετικό ρόλο στην επιστήμη και στην οικονομία στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Συνεισφέρει καθοριστικά στη συγκράτηση και ενίσχυση του πληθυσμού στον ευαίσθητο αυτό ακριτικό χώρο, προωθεί αποτελεσματικά τη συνεννόηση με τις γειτονικές χώρες, ενισχύει τις συνθήκες ειρήνης και κοινής πορείας τους τόσο σε οικονομικό όσο και πολιτισμικό επίπεδο. Η σοβαρή και με διάρκεια επένδυση στην ενίσχυση των υποδομών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οφείλει να αποτελέσει στα επόμενα χρόνια εθνική προτεραιότητα. Το πανεπιστήμιο αλλάζει ταχύτατα την περιοχή, προσελκύει νέους επιστήμονες και διαμορφώνει τις συνθήκες για μια διεθνώς αλλά και τοπικά ανταγωνιστική οικονομία και εμβαθύνει τις σχέσεις των λαών της περιοχής. Η επένδυση στην επιστήμη της Θράκης είναι η ασφαλέστερη ασπίδα προστασίας του Ελληνισμού στην ακριτική αυτή περιοχή. Διασφαλίζει τα ουσιαστικά όπλα για την προστασία και την ευημερία των Ελληνισμού της Θράκης. Τα συνοριακά όπλα τους, αυτό της γνώσης, της επιστήμης, της καινοτομίας, είναι τα πιο αποτελεσματικά.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη διαμορφώνει πρωτόλειες ακόμη, ποιοτικές όμως συνθήκες για τη δημιουργία ενός τεχνολογικού πάρκου με δυνατότητες φιλοξενίας εταιρειών έντασης γνώσης και παραγωγής καινοτόμων προϊόντων διατροφής και βιοτεχνολογίας. Το τοπικό Βιοτεχνικό και Οικονομικό Επιμελητήριο, η Περιφέρεια της Θράκης, ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης πρέπει να ενισχύσουν αυτήν την προοπτική. Είναι βέβαιο ότι η προώθηση αυτών των νέων συνθηκών θα οδηγήσει πολλούς φοιτητές του Δημοκρίτειου να σκεφτούν σοβαρά τη μόνιμη εγκατάστασή τους στην περιοχή, με προφανείς θετικές επιδράσεις στην ενίσχυση του ακριτικού Ελληνισμού της Θράκης.

Η ενίσχυση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου είναι εθνική υποχρέωση. Σε αυτήν πρέπει να συνδράμουν η Πολιτεία, οι τοπικοί διοικητικοί και οικονομικοί φορείς, αλλά και η ευημερούσα ελληνική Διασπορά. Η θρακιώτικη κοινωνία ας αντιληφθεί ότι διαθέτει έναν πολλαπλό, πολλαπλασιαστικό πλούτο μέσα της. Σημαντικές επενδύσεις στην υλικοτεχνική υποδομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του (εκπαιδευτικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό) θα αποδώσουν πολλαπλασιαστικά τόσο στην οικονομική όσο και στην κοινωνική ανάπτυξη της Θράκης. Η επόμενη Κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει τους ακρίτες της επιστήμης.

 

Θράκη: ασπίδα επιστήμης