Πρόσκληση εξ αποστάσεως ή δια ζώσης συμμετοχής Μεντόρων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό μαθητών/τριων Β΄ & Γ΄ Λυκείου στην “Εβδομάδα Εκπαιδευτικών Μεντόρων” κατά το σχολικό έτος 2022-2023.


Εκπαιδευτικοί Μέντορες 2023-Πρόσκληση φορέων