Διαπιστωτική πράξη ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών/τριών στην Κοσμητεία ΣΕΥ Δ.Π.Θ. από 01.01.2024 έως 31.12.2024


Διαπιστωτική Πράξη ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών-τριών στην Κοσμητεία ΣΕΥ Δ.Π.Θ. από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024