Ορισμός εφορευτικών επιτροπών (Ο.Δ.Ε.) για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. και των αναπληρωτών τους στην ΣΕΥ Δ.Π.Θ. (Θητεία 01.09.2024 έως 31.08.2025)


Ο.Δ.Ε. Ε.ΔΙ.Π. & Ε.Τ.Ε.Π