Εισαγωγή – Ιστορικό


Εισαγωγή – Ιστορικό

Η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) ιδρύθηκε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης τον Ιούνιο του 2013, στο πλαίσιο του Ν. 4009/2011 και σε εφαρμογή του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το Άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος αριθ. 86 (Π.Δ. 86/2013, ΦΕΚ, Α’124 της 3ης Ιουνίου 2013) και είναι μία από τις οκτώ Σχολές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα:

Α. ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Το Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ ιδρύθηκε το 1977(Νόμος 641/1977) και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985 (ΠΔ 573/1982) στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Αντιμετωπίζοντας στο μέγιστο τις αντιξοότητες του ακριτικού Πανεπιστημίου, έχει σήμερα να επιδείξει μια εντυπωσιακή πορεία, με διδακτικό έργο που αντεπεξέρχεται πλήρως στις σημερινές απαιτήσεις προπτυχιακής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής ειδίκευσης υψηλού επιπέδου, ερευνητικό έργο καταξιωμένο διεθνώς με σημαντική παρουσία στον επιστημονικό τύπο, και παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών στον πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής.

Με συνεχείς προσπάθειες επιστημονικής και τεχνολογικής αναβάθμισης, το Τμήμα έχει γίνει πόλος έλξης για επιστήμονες κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με έντονο προσανατολισμό στις νέες εξελίξεις και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχει να παρουσιάσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών για την πλήρη κατάρτιση και άσκηση των φοιτητών σε όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης, ενώ οργανώνει και μεταπτυχιακά προγράμματα εξειδίκευσης.

https://med.duth.gr

Β. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ιδρύθηκε το 1999 (ΦΕΚ 179, 6/9/1999) και εστιάζει στο συγκεκριμένο πεδίο των Βιοεπιστημών. Είναι το μόνο Τμήμα στην Ελλάδα με αντικείμενο τη Μοριακή Βιολογία και Γενετική και αποτελεί ένα από τα Τμήματα του ΔΠΘ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Διεύρυνσης της Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) με κονδύλια προερχόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Αρχικά το Τμήμα φιλοξενήθηκε στους χώρους του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης (2000-2003) και στη συνέχεια (2003-2008) σε ένα από τα κτίρια του Παλαιού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης στο κέντρο της πόλης. Απο το 2008 το Τμήμα ΜΒΓ στεγάζεται στο Κτίριο Φώτης Καφάτος (επιφανείας περίπου 3.500 τμ) στην Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης στη περιοχή Δραγάνα.

Το Τμήμα ΜΒΓ έγινε αυτοδύναμο το 2012 και σήμερα αριθμεί 21 μέλη ΔΕΠ. Όλα τα μέλη ΔΕΠ έχουν εκπαιδευτεί και εργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχουν ως στόχο τους την ανάδειξη του Τμήματος ΜΒΓ σε έναν κόμβο αριστείας στην εκπαίδευση και στην έρευνα.

http://www.mbg.duth.gr/