Μήνυμα Κοσμήτορα


Μήνυμα του Κοσμήτορα

Καθηγητή κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη

 

Η Σχολή Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) έχει ως σκοπό την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στην υγεία, την αναβάθμιση της πρόληψης και της θεραπείας των ανθρωπίνων νοσημάτων, την αγωγή και προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, καθώς και την προαγωγή της εκπαίδευσης και της έρευνας στο πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Η Κοσμητεία της ΣΕΥ ΔΠΘ συνιστά συλλογικό όργανο και διοικητικό θεσμό, με σκοπό το συντονισμό του ευρύτερου έργου των Τμημάτων που απαρτίζουν τη Σχολή (Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής). Οι στόχοι που θεσπίζει η Κοσμητεία, πέραν της διενέργειας του συντονιστικού και ελεγκτικού της ρόλου, πέραν του απολογιστικού και προγραμματικού έργου της, εκτείνονται:

– στη διαρκή αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής,

– στην εδραίωση

των εθνικών και διεθνών συνεργασιών για την εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας,

– στην εξεύρεση και διαχείριση οικονομικών πόρων για την αναβάθμιση και συντήρηση τόσο των κτιριακών εγκαταστάσεών της, όσο και του επιστημονικού εξοπλισμού,

– στην προσέλκυση νέων επιστημόνων στα Τμήματα της Σχολής,

– στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την Παραγωγή και την Επιχειρηματικότητα, ιδιαίτερα στην περιοχή αναφοράς του ΔΠΘ,

– στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης (σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο) που συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπουδών και στην άριστη κατάρτιση νέων επιστημόνων,

– στην υποστήριξη και προώθηση της επιστημονικής έρευνας εστιάζοντας στην ανάπτυξη υποδομών και τεχνολογίας με στόχο την επιστημονική ανταγωνιστικότητά της διεθνώς και

– στην αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – TN (Artificial Intelligence – AI) τόσο στην βιοϊατρική έρευνα και τις εφαρμογές της, όσο και στην αντίστοιχη πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Θ.Κ. Κωνσταντινίδης
Καθηγητής Ιατρικής

Ο Θ.K. Κωνσταντινίδης είναι Ειδικός Ιατρός Εργασίας και Περιβάλλοντος, Καθηγητής Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος της Ιατρικής ΔΠΘ και Ιατρός Εργασίας του ΔΠΘ, Διευθυντής του Εργαστηρίου Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ) και Ιατρός Εργασίας του ΠΓΝΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας (ΠΜΣ ΥΑΕ). Επιστημονικός Υπεύθυνος και Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Κοινωνική Ιατρική και Φαρμακευτική Φροντίδα (ΠΜΣ ΠΦΥ). Συντονιστής Εκπαίδευσης για την Ειδικότητα Ιατρική της Εργασίας και Περιβάλλοντος στο ΠΓΝΑ. Επιστημονικά Υπεύθυνος (μαζί με τον Καθηγητή κ. Α. Μπένο και τον Καθηγητή κ. Β. Μακρόπουλο) για τη Θεωρητική Κατάρτιση των Ειδικευόμενων στην Ειδικότητα Ιατρική της Εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Ερευνας (ΕΗΔΕ) του ΔΠΘ. Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας (ΕΑΕΣΔΥ) του ΔΠΘ. Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΔΠΘ. Μέλος της Επιτροπής Ασφάλειας του ΔΠΘ. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας στο Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis. Εκδότης του επιστημονικού περιοδικού hygeia@ergasia (43 τεύχη) και της εφημερίδας ergasia@hygeia (389 τεύχη). Συνιδρυτής της νεοφυούς εταιρείας τεχνοβλαστού (startup spin-off company) του ΔΠΘ ABCureD IKE. Διετέλεσε Επιστημονικά Υπεύθυνος του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΔΥ ΑΜΘ), Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (ΕΕΙΕΠ), Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΔΕΚ ΒΑΕ), Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ), Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων Απονομής Ειδικότητας Ιατρικής Εργασίας. Επιστημονικά Υπεύθυνος σε περισσότερα από 125 Ερευνητικά Εργα. Επιστημονικό έργο με περισσότερες από 155 δημοσιευμένες εργασίες στα ελληνικά και 165 δημοσιευμένες εργασίες στα αγγλικά που περιλαμβάνονται σε διεθνείς βάσεις επιστημονικών δεδομένων.

Δημοσιευμένες εργασίες